Jan Pratinidhi

M.P From Lucknow

S.N PC Name Candidate NAme Party NAme
1 Lucknow-35 Mr. Rajnath Singh Bharatiya Janata Party
2 Mohanlalganj-34 Mr. Kaushal Kishor Bharatiya Janata Party

M.L.A From Lucknow

S.N AC NAME CANDIDATE NAME PARTY NAME
1 168-Mallihabad Mrs. Jai Devi Bharatiya Janata Party
2 169-BKT Mr. Avinash Trivedi Bharatiya Janata Party
3 170-Sarojini Nagar Mrs. Swati Singh Bharatiya Janata Party
4 171-Lucknow West Mr. Suresh Kumar Shrivastav Bharatiya Janata Party
5 172-Lucknow North Dr. Neeraj Bora Bharatiya Janata Party
6 173-Lucknow East  Mr. Ashutosh Tandon Gopal Ji Bharatiya Janata Party
7 174-Lucknow Central Shri Brajesh Pathak Bharatiya Janata Party
8 175-Lucknow Cantt. Prof. Rita Bahuguna Joshi Bharatiya Janata Party
9 176-Mohanlalganj Mr. Amberish Singh Pushkar S.P